Technische info

Aanleveren van digitale bestanden

Het gemakkelijkst en het veiligst is het aanleveren van door u aangemaakte drukklare pdf bestanden.

Wij aanvaarden graag ook uw originele documenten, vergezeld van een print als ze aangemaakt zijn in: InDesign / Illustrator / Photoshop of Acrobat. Wij maken van uw originele bestanden pdf documenten aan die opnieuw in proef aan u worden voorgelegd.

Indien u andere software gebruikt, gelieve drukklare pdf bestanden aan te leveren

PDF is de belangrijkste standaard geworden voor het aanleveren
van bestanden. Goed aangemaakte pdf bestanden zijn zeer betrouwbaar

Hoe maakt u een PDF

Op de website www.gwg.org kan u de nodige settings voor het
aanmaken van een pdf downloaden. Eveneens zijn daar de nodige
richtlijnen te vinden. Op de website kan u 2 settings voor quadri- en pantonedrukwerk voor Adobe InDesign downloaden. Deze standaarden worden aangeboden door een grote internationale groep fabrikanten en experten die de communicatie tussen de aanbieders van digitaal materiaal enerzijds en drukkerijen anderzijds willen optimaliseren.

Vergeet niet van uw lettertypes en afbeeldingen mee in te sluiten in de pdf.

Alle beelden (Tiff, JPG of EPS) worden aangeleverd met een resolutie van minimum 300 dpi op hun gebruikte formaat.
Vergeet niet om deze om te zetten naar een CMYK omgeving.

Lijnwerk heeft best een resolutie van 800 dpi.

Door u aangemaakte pdf bestanden worden door ons met ‘Enfocus Pitstop' gecontroleerd. Bij problemen nemen wij contact met u op en proberen u te helpen bij het aanmaken van een correcte pdf.


Uw pdf bestanden kunnen op CD-rom, DVD of memorystick aangeleverd worden. Bestanden tot 6MB kunnen via een gewone email bezorgd worden.

In afwachting van een FTP kunnen zwaardere bestanden naar ons gestuurd worden via de gratis servers www.yousendit.com of www.transferbigfiles.com